Kāpēc ir svarīga pozitīva pašapziņa?

2017-07-17

Mums vecākiem vissvarīgākais ir tas, lai mūsu bērns justos laimīgs. Vienalga, vai tas būtu bērnudārzs vai skola. Mēs vēlamies, lai mūsu bērnam nedarītu pāri, lai viņa vajadzības tiktu ņemtas vērā, lai tiktu mīlēts un lai viņam būtu labi draugi. Tikai pēc tam mēs domājam par atzīmēm, akadēmiskiem sasniegumiem utml.  Gluži parasta vēlme!

Bērna panākumi, labas attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem, viņa labsajūta jebkurā vidē, kurā viņš atrodas, ir atkarīga no paša bērna attieksmes pret sevi, domām un jūtām. Tas ietekmē gan bērna uzvedību, gan attiecības ar citiem. Bērni ar pozitīvu (augstu) pašapziņu ir atvērti, droši, pārliecināti un izrāda sociālu gatavību. Turpretī bērni ar zemu pašapziņu nereti ir ietiepīgi, baidās no izaicinājumiem, zaudējumiem un negatīva novērtējuma. Tādēļ bērniem ar zemu pašapziņu ir vērojamas disciplīnas problēmas.

Ko mēs kā vecāki un  skolotāji varam darīt, lai veicinātu bērna pozitīvas pašapziņas veidošanos? Lūk, ko iesaka mūsdienu psihologi.

Pozitīva pašapziņo veidojas:

1. Nostiprinot bērnā drošības sajūtu. Droša fiziskā un emocionālā vide ir pamatu pamats bērna personības veidošanās laikā.

2. Attīstot piederības sajūtu. Sajusties kā daļai no kolektīva- ģimenes, grupas, klases, nebūt izstumtam, nepieņemtam, tas ir ārkārtīgi svarīgi ikvienam bērnam. 

3. Veicinot mērķa sajūtu. Precīzas norādes un izskaidrojums tam, kādēļ un ko mēs vēlamies, lai bērns darītu un kā to sasniegt, veido pārliecību, ka viss , ko bērns dara ir ļoti nozīmīgs.

4. Nostiprinot uzticību. Dažkārt ir vērts vienkārši uzticēties un mazo darbiņu, piemēram mantu sakārtošanu grozā,  ļaut veikt bez neskaitāmām pārbaudēm un pamudinājumiem.

5. Veidojot kompetenci un lepnumu. Ļaujam bērnam pieņemt lēmumus, piemēram, pašam izvēlēties drēbes, ko vilkt uz skolu, vai izvēlēties vakariņu maltīti visai ģimenei. Ir svarīgi attīstīt apziņu, ka viņa viedoklis tiek ņemts vērā. 

6. Attīstot atbildību. Pašapziņas veidošana nav visatļautība. Iemācot bērnam dzīves "spēles noteikumus" ( vispārpieņemtās uzvedības normas) , mēs palīdzam bērnam orientēties sabiedrībā un saprast, kāpēc atsevišķi cilvēki uzvedās un rīkojas tieši tā, kā viņi to dara. 

7. Attīstīt pašdisciplīnu un paškontroli.  Dienas kārtība, tradīcijas, ko bērns pats ievēro un izpilda, māca bērnam patstāvību un atbildību par sevi.

8. Sajūtot atbalstu, pamudinājumu un novērtējumu. Nav nepieciešams bērnu slavēt nepamatoti, bet atzinīgi novērtēt viņa paveikto un pieliktos pūliņus gan. 

9. Mācot pieņemt kļūdas. Kļūdīties ir labi. Kļūdas sniedz pieredzi.

10. Nostiprinot ģimenes pašapziņu. neviens nevar ieteikmēt bērnu tā, kā viņa vecāki, ģimenes tradīcijas un vērtības.

Emīla skolā mēs veidojam savas nodarbības tā, lai katram bērnam būtu iespēja tikt uzklausītam, sadzirdētam un novērtētam. Mums ir tā vienreizējā iespēja nelikt atzīmes un neuzdot mājas darbus :), bet ļaut bērnam mācīties un attīstīties savā noteiktā tempā, atbilstoši savām spējām un vajadzībām.  Ikdienas skolas vai lielas bērnudārza grupiņas lielajā pūlī mazais cilvēks dažkārt pazūd. Šeit Emīla skolā viņš varēs uzdot tos neatbildētos jautājumus par pasauli, zinātni un cilvēku, ko pieaugušie skolā vai bērnudārzā nav saklausījuši. Ne jau tādēļ, ka nav gribējuši atbildēt, bet tādēļ, ka vienkārši nav bijusi iespēja paspēt.