Radošuma un talanta meklējumos

2017-08-09

Šķiet ka šī vasara ir tāda īpaša gan skolotājiem, gan daļai lielu un mazu bērnu vecākiem. Izglītības ministrijas un citu atbildīgo institūciju darboņi par to ir parūpējušies. Jau vairākus mēnešus nerimstošajam jautājumam par sešgadnieku skolas gaitu uzsākšanu, nu jau ir pievienojušās citas idejas. Jāsaka gan, ka Latvija nav vienīgā valsts, kurā patlaban aktīvi tiek reformēta izglītības sistēma. Tas notiek arī izslavētajā izglītības paraugvalstī Somijā un vēl daudzās citās, kur liekas tāpat viss jau ir pietiekami kārtībā. Tādi mūsdienu pedagoģijas guru kā angļu pedagogs Sers Kens Robinsons to sauc par izglītības revolūciju.

Lielākā daļa mūsdienu izglītības sistēmas balstās uz industriālās revolūcijas laikā izveidotajiem pamatprincipiem, kur bija skaidrs, ka industriālajā laikmetā ir nepieciešami cilvēki ar noteiktām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Mums nav ne mazākās nojausmas, kādas zināšanas būs nepieciešamas pēc 10, 15 vai 20 gadiem, kad mūsu tagadējie sešgadnieki beigs skolu. Kāpēc? Jo mūsu laikmets ar visām informācijas tehnoloģijas iespējām attīstās neiedomājami strauji. 

Ikviens no mums droši vien ir dzirdējis, ka jau ar šī gada 1. septembri mūsu bērnudārzos un skolās palēnām tiks pāriets uz kompetencēm balstītu mācību saturu. Modernos ārzemju pedagoģiskos un bērnu audzināšanai veltītos izdevumos mēs varam lasīt , ka  izglītībai būtu jābalstās uz 4 pilāriem ( angliski 4 C ) komunikāciju, sadarbību, līdzdarbību un radošumu ( angliski tas būtu - comunication, cooperation, collaboration  and creativity). Kāpēc "4 C"? Jo tas, kas patlaban ir būtiski, ir iemācīt bērnam attīstīt savus talantus, radošumu, lai spētu pielāgoties nepārtraukti mainīgajai pasaulei. Un RADOŠUMS ir atslēgas vārds! 

Es ticu tam, ka ikvienam cilvēkam piemīt talants. Jautājums ir, vai cilvēks to ir atradis un izkopis.  Sers Kens Robinsons vienā no savām grāmatām rakstījis, ka līdz 12 gadu vecumam zīmēšanas talants attīstās visiem cilvēkiem vienādi. Bērns ir radošs savos mākslas darbos. Viņa domas lido, viņa sapņu tēli atdzīvojas. Viņi mācās un apgūst arvien jaunas mākslas izpausmes formas un metodes. Vai esat ievērojuši, ka daži pieaugušie zīmē kā divpadsmitgadnieki? Tas ir tādēļ, ka vienā brīdī šajā kritiskajā vecumā viņi apstājās sava talanta izkopšanā. Radošums turpināja augt, bet tehniskās prasmes nē. Tas pats attiecas uz citām jomām, piem. dejošanu, dziedāšanu. Cilvēka talanta izpausmei nav ierobežojumu. Tai nav noteikti jābūt kādai mākslai. Ir cilvēki, kas ir talantīgi skolotāji, mediķi, menedžeri, juristi. 

Talants ir jāatrod un jāizkopj. Pēdējā laikā sabiedrībā populāri cilvēki strauji maina savu nodarbošanos, ienesīgu biznesu, lai sekotu kādai pilnīgi neprātīgai idejai. Un pats pārsteidzošākais- viņiem veicas un viņi ir laimīgi! 

Jo ciešāk mēs vērojam savu bērnu darbībā, sniedzam atbalstu viņa interesēm, piem., iedrošinām izmēģināt sevi sportā, apgūt jaunas valodas, iemācīties spēlēt blokflautu, apmeklēt jauno zinātnieku pulciņu,  jo lielākas iespējas viņiem paveras.