"Bērnība, tas nozīmē būt mīlētam"  Žans, Žaks Ruso no grāmatas "Emīls, vai par audzināšanu."


Kas ir Emīls?

Emīls ir mazs franču zēns, ko radījis izcils franču filozofs, apgaismotājs un pedagogs Žans Žaks Ruso. Ruso uzskatīja, ka bērnā kopš dzimšanas  ir  jau ielikti pamati pilnvērtīgai attīstībai, tādēļ pieaugušajam ir jāorganizē bērna dzīve tā, lai bērns spētu šīs sēklas pārvērst par augļiem. Ruso īpaši uzsvēra nepieciešamību ļaut bērnam, pirmkārt, uztvert, izprast pasauli praktiskā darbībā, vienotā veselumā attīstot bērnu jūtu un domu pasauli. Ruso lielu vērību veltīja harmonijas meklējumiem starp indivīdu un sabiedrību, brīvās gribas un pienākuma attiecībām. Emīla skola ir vieta, kur mēs īstenojam šos uzskatus praktiskajā dzīvē. Tā ir vieta, kur augt un veidoties jaunajai personībai, kas jūtas harmonijā ar sevi un citiem.

Māmiņas skola.

Tā ir vienreizēja iespēja satikt citas māmiņas, piedalīties kopīgās nodarbībās pieredzējuša speciālista vadībā, iegūt jaunas prasmes, uzzināt par bērna attīstību un veidiem, kā palīdzēt savam lolojumam augt lielam, stipram un veselīgam. Tematiski izstrādāts nodarbību cikls apvieno dažādas tēmas vienā kopējā ciklā.  Kļūstot par Māmiņas skolas biedru, ir iespēja satikt citas mammas, veidot kontaktus, apzināt kopīgas problēmas un iespējas tās risināt. Tā ir arī iespēja jauki lietderīgi pavadīt laiku patīkamā atmosfērā.

Individualizētas nodarbības valodu apguvē un sagatavošanā skolai.

Mēs ticam tam, ka izcilība slēpjas motivācijā. Veiksmes formula nav apgūt maksimāli lielu zināšanu apjomu, veiksme slēpjas prasmēs šīs zināšanas pielietot dzīvē. Skola piedāvā vienas un tās pašas apmācības metodes, vienu un to pašu apmācību veidu visiem bērniem, neatkarīgi no tā, kādas ir bērna vajadzības, uztvere, kādi apstākļi būtu vajadzīgi, lai bērnam veiktos. Mēs piedāvājam attīstošās nodarbības un valodu apmācību ar individuālu pieeju katram bērnam. Kā tas palīdzēs skolā? Pirmkārt, mūsu nodarbībās bērni mācās ar prieku un aizrautību, bērns jūtas kā veiksminieks un mācās pareizi mācīties un sev palīdzēt. 

Mācību programmā iekļautās sociāli emocionālās prasmes, kas attīsta bērnu sociālās un komunikatīvās prasmes, prasmes risināt konfliktus un izvairīties no tiem. Mēs ticam tam, ka tikai tad, ja bērns jūtas emocionāli un fiziski labi un droši , mācību sasniegumi ir  augsti.