Pirmais sensorais bērnudārzs "Emīla skola" Saulgožu iela 31

Aug Emīla skolas audzēkņi un mēs augam tiem līdzās!

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Sensorais bērnudārzs Emīla skola" , kur bērni pirmsskolas programmu apgūst ar sensorās izglītības metodi, ekskluzīvi mazās grupās un individuālu pieeju. 

Sensorā izglītība ietver pasaules izznāšanu, jaunu prasmju apgūšanu, matemātikas un lasītprasmes apguvi caur dažādām sajūtām un emocijām, mācoties tās regulēt un patstāvīgi izmantot.

Programmas gaitā bērniem tiek veiksmīgi veicināta uzmanības, koncentrēšanās spēju, rokas un pirkstu sīkās muskulatūras, koordinācijas, loģiskās domāšanas, vispārināšanas prasmju un valodas attīstība. Sensorās izglītības programma agrā vecumā ir labs pamats turpmākajai sagatavošanai skolai. Bērni, kas apguvuši sensorās izglītības programmu, jaunākajā vecumā, spēj ātrāk apgūt rakstītprasmi, jo ir labi attīstīta rokas muskulatūra. Viņi spēj salīdzināt, vērot, izteikties, pamatot savu viedokli un bērniem ir ļoti attīstīta loģiskā domāšana, kas ir ļoti būtiski matemātikas prasmju apguvē. Veiksmīgi pielietojot sensorās lasīšanas metodi ( no 4 gadu vecuma), bērni agrāk sāk lasīt.

PPII "Emīla skolas" darba laiks- katru darba dienu no 7:00-19:00.

Bērniem tiek nodrošināta ēdināšana 3 reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags), nodrošināta atsevišķa telpa gulēšanai, labiekārtots sensorais rotaļu laukums "Emīla skolas" pagalmā.

Uzņemam bērnus no 1,5 - 7 gadu vecumam.

Mēneša mācību maksa ir 450.00 Eur/mēnesī (ēdināšana nav iekļauta). Tiek samazināta atbilstoši pašvaldību līdzfinansējumam un valsts mērķdotācijas apmēram.

Šajā summā ietverta sensorās izglītības programma, mācību materiāli, mākslas nodarbības, mūzika, fiziskās attīstības nodarbības un angļu valoda no 3 gadu vecuma, mācību ekskursija 2 reizes gadā (no 4 gadu vecuma).

Būs pieejams papildus pakalpojums - logopēds un fizioterapeits.

Vienreizēja reģistrācijas maksa-150€.

Dienas kārtība:

7.00 - 8.30 draugu sveiciens, rīta spēles, grāmatu lasīšana;

8.30 - 9.00 brokastis un gatavošanās dienai;

9.00 - 9.30 rīta aplis;

9.30 - 11.00 sensorās nodarbības atbilstoši vecumam: sensorā matemātika un lasīšana, māksla, mūzika, angļu valoda, sporta nodarbības, pasaku projekti;

11.00 - 12.30 pastaiga, sensorās aktivitātes ārpus telpām

12.30 līdz 13.00 pusdienas

13.00 - 15.30 laiks atpūtai

15.30 - 16.00 rotaļas, mākslas un rokdarbu nodarbības, nodarbības dabas centrā

16.00 - 16.30 launags

16.30 - 18:00 - vakara aplis: dienas kopsavilkums, spēlēšanās, dienas aktivitāšu pabeigšana

18:00-19:00 dežūrgrupa, došanās mājās

Ja vēlaties pierakstīt savu bērnu "Emīla skolas" rindā, lūdzu, aizpildiet zemāk pievienoto pieteikumu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewi8_xrT0cKaNq8Xwze8mIswK8P7lQPNjkWylOpGqTJtRfFQ/viewform?usp=sf_link


Priekšroka reģisrācijai uz vietām bērnudārzā pavisam noteikti būs mūsu patreizējiem sensorās izglītības centra audzēkņiem, kas būs jau iepazinušies ar mūsu programmu, vīziju, iepazinuši skolotājus un izveidojuši jau savu draugu grupu.

Sekojiet mūsu jaunumiem! 

www.bernudarzsemilaskola.lv