Privātuma politika

Mēs rūpejamies par katru no mūsu klientiem - gan lieliem, gan maziem. 

SIA Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola" īsteno licencētas interešu izglītības un pieaugušo tālākizglītibas programmas. Veicot rēķinu apmaksu, vecākam gada nogalē ir iespējams iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā, veikto rēķinu apmaksu apliecinošus dokumentus.

Lai noslēgtu līgumus, izrakstītu rēķinus un apliecinājumus par dalību programmās, mēs aicinām klientus iesniegt sekojošus datus - 

bērna vārdu un uzvārdu, 

vecāka / aizbildņa vārdu un uzvārdu, 

un adresi. 

Visi dati tiek rūpīgi uzglabāti un ir nepieejami trešām personām. Par datu drošu uzglabāšanu atbild uzņēmuma datu operators. 

Mēs nodrošinām konfidencialitāti un Jūsu datu drošu uzglabāšanu.