Sestdienas skoliņas nodarbības

Aicinām pievienoties sestdienas nodarbībām

  1. Valodiņas skoliņa - nodarbības lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvē un vispārējā valodas prasmju attīstībā.  Nodarbību programmā iekļauti uzdevumi, radošas aktivitātes, skaņu izrunas vingrinājumi, uzdevumi rakstīšanas prasmju attīstībā.
  2. Angļu valodas nodarbības sākumskolas klašu audzēkņiem. Programma ir izstrādāta kā atbalsts skolas programmas iekļauto tēmu nostiprināšanai, gramatisko prasmju un izrunas pilnveidošanai.
  3. Latviešu valoda kā otrā valoda- paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem un sākumskoolas skolēniem, kas gatavojas vai jau apgūst latviešu valodu kā otro valodu.


Sestdienas skolas nodarbību plānojums atkarīgs no interesentu skaita un izvēlētās programmas. Piedāvājam individuālās nodarbības un nodarbības pa pāriem un mazās grupās līdz 5 audzēkņiem katrā grupā.

Par laikiem lūdzam interesēties individuāli pa tālruni 25434634